Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden van Yoga Mindfulness Ibiza c.q. Inner Change Retreats Ibiza

• Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of de gegevens van hun reservering correct zijn.

• Bij elke villa gelden de algemene voorwaarden van de desbetreffende villa.

• De klant zal de villa en het eigendom alleen gebruiken voor toegestaan gebruik en zal de villa niet voor lawaaierige, gevaarlijke, illegale, entertainment, immorele of oneigenlijke doeleinden gebruiken. De klant zal niets doen, wat overlast of ergernis aan Yoga Mindfulness Ibiza en de gasten, personeel of eigenaars van de villa kan veroorzaken.

• De klant zal alle materialen van Yoga Mindfulness Ibiza en de desbetreffende villa, meubels en bezittingen in een schone en goede staat laten en zal alle artikelen, die worden vernietigd, beschadigd of verdwijnen met voorwerpen van soortgelijke aard en van gelijke waarde vervangen.

• Yoga Mindfulness Ibiza behoudt zich het recht om naar eigen goeddunken het gebruik van de villa of een van haar faciliteiten te beëindigen voor de klant in het geval van schending van deze voorwaarden. De klant zal in dat geval de villa moeten verlaten en Yoga Mindfulness Ibiza zal de betaling niet terugbetalen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg schade of verlies.

• Yoga Mindfulness Ibiza behoudt zich het recht om de accommodatie en/ of yoga-activiteiten te wijzigen.

• Yoga Mindfulness Ibiza is niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen aan de klant in zijn / door het gebruik van onze faciliteiten of deelname aan activiteiten. Een klant moet altijd stoppen en rusten nemen als hij / zij pijn voelt, of ziek wordt en de klant informeert de leraar van een eerdere blessure.

• Yoga Mindfulness Ibiza stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen of waardevolle spullen van de klant.

• In het geval dat de klant een klacht heeft, dan zal hij / zij dit niet bespreken met derden en stelt de beheerder en organisator zo spoedig mogelijk op de hoogte.

• Yoga Mindfulness Ibiza behoudt alle rechten van copyright licenties. Het materiaal op de website en mag niet worden gewijzigd, gekopieerd of gebruikt op een andere manier.

BETALING & KOSTEN

• Een niet-terugvorderbare aanbetaling van € 500.- van het totale bedrag is nodig om uw plaats veilig te stellen. Het resterende bedrag wordt maximaal 8 weken voor aankomst over gemaakt op de rekening van Yoga Mindfulness Ibiza of kan op Ibiza worden betaald. Indien uw door omstandigheden niet kan deelnemen aan het retreat op de datum waarvoor u zich heeft aangemeld dan kunt u indien plaats deelnemen aan een retreat op een andere data

• De kosten zijn onder meer: logies, ontbijt, lunch, diner, onbeperkt water & thee, snacks, yoga en meditatie lessen, alle workshops, sommige excursies, gebruik van het zwembad, materialen, linnen en alle gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes.

• vluchten, verzekeringen en luchthaven transfers zijn niet inbegrepen.

Find Your Soul Purpose Retreat
Inner Change Love Yourself Retreat

BOEKINGS & ANNULERINGSVOORWAARDEN

• De betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de retraite plaats te vinden. Voor retreat geldt een aanbetaling van 50% en de rest van het bedrag dient daarvoor uiterlijk 8 weken voor aanvang van het retreat betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Yoga Mindfulness Ibiza het recht de reservering te laten vervallen.

• De inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 8 weken voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.

• Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
• Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

• Als deelnemers besluiten om te annuleren (wegens ziekte of andere persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht om het retreat kosteloos te verplaatsen naar een andere retreat binnen dat jaar van Yoga Mindfulness Ibiza, indien verplaatsen binnen 8 weken voor aanvang van het retreat geschiedt.
Of zij hebben recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

– Drie maanden voor aanvang van het retreat: terugbetaling van 80% van de deelnamekosten.

– Twee maanden voor aanvang van het retreat: terugbetaling van 50%
van deelnamekosten.
– Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.

– Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10%
van deelnamekosten.

– Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

• Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Yoga Mindfulness Ibiza zijn doorgegeven. In goed overleg kunnen we kijken voor verplaatsing van de retreat week naar een andere maand in datzelfde jaar.

• Yoga Mindfulness Ibiza heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, een pandemie of overmacht. In geval van annulering door Yoga Mindfulness Ibiza heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. Ook is het mogelijk het retreat kosteloos te verplaatsen.

De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

• Annulering van uw geboekte retraite bij Yoga Mindfulness Ibiza, om wat voor reden dan ook, wordt aan ons via e-mail gemeld.

VZR GARANT

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Yoga Mindfulness Ibiza gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr- garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant.

Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Yoga Mindfulness Ibiza niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630

Deze boeking valt onder de garantieregeling VZR Garant. U kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op de website van VZR Garant. Yoga Mindfulness Ibiza beschikt hiermee over de wettelijk verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval van financieel onvermogen. Meer informatie over VZR Garant vindt u op www.vzr- garant.nl

REISVERZEKERING & MEDISCHE INFORMATIE

• Wij adviseren alle deelnemers aan de retraite tot het afsluiten van de juiste annuleringsverzekering.

• Alle medische informatie moet worden ontvangen vóór het maken van een boeking. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor informatie die niet vóór de aanvang van de cursus gegeven.

• De klant moet voldoen aan alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van Yoga Mindfulness Ibiza.

• De klant moet ervoor zorgen dat hij / zij is metaal en fysiek fit is en in staat is om onze faciliteiten te gebruiken en deel te nemen aan activiteiten.
• Klanten die verwondingen of ziektes hebben, worden geadviseerd om doktersadvies te winnen voor deelname aan yoga activiteiten en retreats.