Bewuste communicatie! Hoe doe je dat?

In een van mijn vorige blogs schreef ik over het belang van je eigen waarheid spreken en ook dat het niet gemakkelijk is, omdat je afwijzing riskeert als je dat doet. Gerelateerd daaraan is dat we vaak ook niet in onze opvoeding hebben meegekregen om onze waarheid in woorden uit te drukken. In de meeste gevallen hebben we gewoonweg niet geleerd hoe we met onze gevoelens kunnen omgaan en hoe we die (respectvol) kunnen communiceren.

De meeste kinderen leren in hun opvoeding en vanuit de maatschappij een ‘good boy or girl’ te zijn. Je leert te luisteren naar de autoriteiten waaraan je bent overgeleverd. Hiermee heb je al op jonge leeftijd de macht en kracht buiten jezelf gelegd. Rond de puberteit komt daar voor velen verandering in en word je je bewust van je individualiteit. Je wilt je eigen pad gaan bewandelen. Maar de tools hoe je jouw gevoelens en emoties bewust kunt ervaren en vanuit je hart kunt communiceren ontbreken.

Communiceren is belangrijk voor iedereen in bijna elke situatie; thuis, op het werk, of met vrienden en vreemden. Iedereen doet het en het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar de manier waarop je het doet kan een groot verschil maken in geluk en succes. Bewust communiceren gaat nog veel verder dan alleen op een andere manier je mening of waarheid uitdrukken of de dingen aardiger zeggen.

Beter uitdrukking geven aan eigen gevoelens en behoeften en in staat zijn om tevens rekening te houden met anderen zorgt voor meer integriteit en levensgeluk.

In relaties beschuldigen we de ander, of onszelf, vaak voor gemaakte fouten. Daarbij hoort ook klagen, stemmingen hebben en mopperen. Wat we daarmee over het hoofd zien, zijn de emoties die we voelen op het moment dat we getriggerd worden! En juist daarin ligt onze kans op groei. Bij de pijn, oftewel bij onze emotionele wonden. Als we beschuldigen, gaan we weg van de pijn en zo houden we de wond in stand. Als je naar je pijn toe gaat en deze liefdevol gewaar bent, dan kan de pijn door je heen stromen en bewust doorvoeld worden. Naarmate je dit langer en eerlijker beoefend, wordt de pijn steeds minder deel van je identiteit, maar een (soms zeer intense) energie die door je heen stroomt. Als je gevoel bewust beleefd, kun je er vaak een waardevolle boodschap uit halen.

 Bewust communiceren. Hoe doe je dat?

 Er zijn verschillende manieren om bewust te communiceren. Hieronder vind je een manier die voor mij werkt. Het is niet altijd makkelijk om toe te passen, maar het valt te leren en het is zeker de moeite waard. Het verbeterd en verdiept namelijk de relatie met jezelf en de mensen om je heen.

 1. Erken eigen gevoelens

Een aspect van communicatie die mensen vaak over het hoofd zien is; Bewust communiceren begint bij jezelf! De eerste stap van bewuste communicatie is om naar binnen te gaan en empathisch met jezelf te communiceren.

Jij bent de belangrijkste persoon in jouw leven! Dat maakt jou ook verantwoordelijk voor jouw leven.

In stap 1 richt je dus eerst de blik naar binnen en neem je met een open blik waar wat je ervaart;

Welke gedachten had je vooraf en tijdens het gevoel?

Wat voel je? Voel de pijn, onzekerheid, irritatie, frustratie, boosheid, ongemak etc.

Waar voel je het? Ga naar je lichaam en lokaliseer de emotie.

Wat voel je in je lichaam? Je kunt het gevoel in je lichaam benoemen. Dit helpt je om wat afstand te nemen van je gevoelens en er minder door overweldigd te worden. Ook gaat de energie stromen doordat jij je aandacht ernaar toe brengt.

Vraag jezelf eens af wat je nodig hebt. Is er iets wat je nodig hebt in relatie tot je gevoel? Wat kan jou helpen?

 TIP: Wat voor mij heel goed werkt is met open mond naar de gevoelens toe ademen, dat zorgt voor meer ruimte om de gevoelens heen. Probeer het maar eens uit en zie het effect! Let er op dat je in en uit ademt door de mond.

Het is belangrijk om te beseffen dat je gevoel weliswaar door de situatie wordt getriggerd, maar de situatie is niet de oorzaak van je gevoel.

De meeste reacties kun je terug vinden in de pijn die je als baby/kind hebt opgedaan. Vaak heeft dit met een oude wond van afwijzing en verlatingspijn te maken. Voor het gemak noem ik het je kind wond. Je kind wond is meestal de oorzaak van het heftige gevoel. Het moment van getriggerd worden is dus een belangrijk heling moment voor jezelf. Neem daarom de tijd om je gevoel de ruimte te geven en wees daarbij mild voor jezelf. En zoek vooral geen schuld bij jezelf of de ander! Schuldgevoelens houden dit patroon juist in stand.

2.2 Communiceer je gevoelens met de ander

In veel situaties is stap 1 al voldoende, maar in sommige gevallen wil je jouw gevoelens delen met de ander. Door je gevoelens te delen laat je zien dat de relatie met de ander belangrijk voor je is. Het delen van je gevoelens lucht enorm op en hersteld de relatie met jezelf en de ander. Na het delen van je gevoelens, zul je je ook letterlijk opgelucht voelen. Je hart gaat weer open. Je voelt dat de levensenergie weer vrij door je lichaam stroomt. Een belangrijk regel is dat je jouw gevoelens deelt en niet projecteert.

Hoe communiceer je gevoelens?

Kies een rustig moment uit om je gevoelens te bespreken. Vraag of de ander ruimte heeft om te luisteren. Je kunt de ander vragen voor een ‘Sharing’ moment. (Sharing is een methode waarbij beide partijen om beurten 10 minuten de tijd krijgen om hun gevoelens met de ander te delen. Hierbij luistert eerst de ene partij 10 minuten en daarna de andere. De luisterende partij luistert met een open hart en hoofd en er vinden geen discussies plaats. Na 10 minuten mag de ander zijn/ haar gevoel delen). Maar het kan ook ander moment zijn waarop de ander ruimte heeft om naar je te luisteren en je voelt dat je, je gevoelens zonder projectie kunt delen. Benoem eerst de feitelijke situatie; toen je dit zei…………. en spreek vervolgens je gevoel uit, bijvoorbeeld: ‘ik voel mij boos, onzeker, verward etc.’ De valkuil is dat je jouw gevoel verwart met je gedachten. Zoals: ‘Ik vind het heel vervelend wat je hebt gezegd’. Dat is een oordeel over de ander en de situatie. In bewuste communicatie neem je verantwoordelijk voor je gevoelens en richt je, je op het uiten van je eigen gevoelens.

Zolang je voelt dat je nog emotioneel geladen bent, kun je beter wachten met communiceren en eerst de ruimte nemen om bewust zorg te dragen voor je eigen gevoelens. Je zult je pijn dan minder snel op de ander projecteren.

Vaak is het delen van je gevoel al voldoende om een hartsverbinding tot stand te brengen, want in veel gevallen willen we gewoonweg gehoord worden en ons hart luchten. Na het sharen kun je de ander bedanken voor het luisteren.

3. Verzoek

Soms is het delen van je gevoel niet voldoende. Mogelijk is dit na het sharen niet meer nodig, maar als je voelt dat het wel nodig is, dan kun je een concreet verzoek doen. Dit betekent dat je concreet bent over wat je van de ander vraagt; Je zegt wat je wel wil in plaats van wat je niet wil en je accepteert zowel een ‘ja’ als een ‘nee’ op je verzoek. Als je alleen een ‘ja’ wilt horen, is je vraag geen verzoek maar een eis en daarmee leg je verantwoordelijk voor jouw welzijn buiten jezelf.

4.Laat de ander Sharen

Vervolgens is het zaak om oprecht nieuwsgierig te zijn naar wat de ander voelt en belangrijk vindt. Geef de ander de ruimte om zijn/ haar ervaring te delen. Je gaat niet in discussie. Luister oprecht naar de ander en de eventuele oplossing die hij/ zij aandraagt. Misschien heeft je hij/zij geen tijd om je te helpen, maar kan ze je wel op een andere manier ontlasten. Na het sharen bedank je de ander voor het delen. Je kunt zeggen dat je de ander hebt gehoord en vervolgens kun je jouw huidige gevoel delen. Vervolgens is het fijn om samen even in stilte te zitten, zodat je de ervaring kunt integreren.

Bewuste communicatie vraagt om oefening. Zie het als een training en wees daarin mild voor jezelf. Het zal namelijk niet altijd makkelijk zijn. Onthoudt dat je niet perfect hoeft te zijn. Open staan om te leren en daarbij je best doen is voldoende. Het is in eerste instantie belangrijk dat je bewust bent van wat er in jou leeft en dat je daar niet over oordeelt. Dat je er voor kiest om je gevoel te delen is stap 2. Oefen in eerste instantie met eenvoudige voorvallen, dit vergroot de kans dat je het ook kunt als je wat sterker getriggerd wordt.

Bij onze retreats op Ibiza helpen wij jou o.a. bewust te communiceren en gaan we dieper in op de (kind) pijn en onze afweermechanismen. Ook leer je hoe je oude pijn kunt transformeren naar zelfliefde. We leren je vrijer in het leven te staan, in liefdevolle verbinding met jezelf en de ander.

Warme groet,

Jasmine

Bewuste communicatie